Odbiór techniczny to ostatni etap, jaki dzieli właściciela nieruchomości od otrzymania kluczy. To kluczowy element zakupu mieszkania i idealna okazja do skontrolowania lokalu zarówno pod względem zgodności z dokumentacją umowną, jak i normami budowlanymi.  Jak przebiega odbiór mieszkania na rynku pierwotnym? Czy może zostać przeprowadzony samodzielnie? Na co zwrócić uwagę podczas odbioru technicznego? Sprawdź.

Odbiór mieszkania — kiedy przeprowadzić?

Odbiór mieszkania na rynku pierwotnym przeprowadzany jest po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie danego przedsięwzięcia. Inwestor zobowiązany jest do wskazania propozycji terminu odbioru. Termin ten nie jest jednak obligatoryjny. Kupujący ma bowiem możliwość jego zmiany i wskazania alternatywnej daty. Dwukrotne niestawienie się kupującego na odbiór może finalnie skutkować odstąpieniem od umowy przez inwestora — tak wynika z ustawy deweloperskiej. W praktyce jednak niezwykle rzadko dochodzi do podobnych sytuacji.

Co jednak istotne i warte podkreślenia, odbiór mieszkania nie jest jednoznaczny z wydaniem kluczy do lokalu. W przypadku, gdy w umowie deweloperskiej figuruje zapis o przekazaniu przez inwestora kluczy podczas odbioru, zostaną one przekazane. Brak takiego zapisu w umowie oznacza obowiązywanie przepisów polskiego prawa i odbiór kluczy bezpośrednio po podpisaniu umowy notarialnej, przenoszącej własność nieruchomości.

Odbiór mieszkania — strony uczestniczące

W odbiorze mieszkania na rynku pierwotnym uczestniczy kupujący lub jego pełnomocnik oraz przedstawiciel inwestora. Nierzadko również obecny jest reprezentant generalnego wykonawcy, odpowiedzialny za naprawę ewentualnych usterek. Ustawa deweloperska dopuszcza też możliwość uczestnictwa kolejnej osoby – pomocnika właściciela, którym może być fachowiec specjalizujący się w odbiorach technicznych.

Jak przygotować się do odbioru mieszkania?

W odbiorze mieszkania na rynku pierwotnym uczestniczy kupujący lub jego pełnomocnik oraz przedstawiciel inwestora. Nierzadko również obecny jest reprezentant generalnego wykonawcy, odpowiedzialny za naprawę ewentualnych usterek. Ustawa deweloperska dopuszcza też możliwość uczestnictwa kolejnej osoby – pomocnika właściciela, którym może być fachowiec specjalizujący się w odbiorach technicznych.

Przydatna jest również znajomość odpowiednich norm, w tym m.in.:

  • norma PN-ISO 9836:1997 – wyznaczająca pomiar powierzchni,
  • norma PN-ISO 9836:2015 – wskazująca wyznaczniki powierzchniowe i kubaturowe,
  • norma PN-B-10110:2005 – określająca zasady i wymagania techniczne tynków,
  • norma PN-53/B-1014 – determinująca zasady wykonywania podkładów pod posadzki, posadzek z płytek kamiennych i klinkierowych.

Na co zwrócić uwagę podczas odbioru mieszkania?

Podczas odbioru mieszkania na rynku pierwotnym trzeba dokładnie przyjrzeć się wszystkim elementom wykończenia. Nieruchomości pozbawione usterek zdarzają się bardzo rzadko, nie zawsze wynikają jednak z niedociągnięć ekip wykonawczych. Ich przyczyną mogą być m.in. czynniki atmosferyczne i niewystarczające zabezpieczenie materiałów. Co jednak warte podkreślenia, poważne usterki zdarzają się sporadycznie. Przeważnie podczas odbiorów mamy do czynienia z drobnymi niedociągnięciami, których jednak nie można bagatelizować.

Na co zwrócić uwagę podczas odbioru?

  • Powierzchnia mieszkania — czy zgadza się ze stanem faktycznym?
  • Ściany — czy są proste? Czy posiadają pęknięcia?
  • Podłoga — czy jest równa i pozioma?
  • Stolarka okienna i drzwiowa — czy okna i drzwi są szczelne i prawidłowo osadzone? Czy posiadają rysy?
  • Instalacje — czy rozmieszczenie jest zgodne z umową? Czy doprowadzony jest światłowód i instalacje umożliwiające odbiór telewizji naziemnej i satelitarnej? Czy jest prąd we wszystkich gniazdkach?
  • Wentylacja — czy jest dobrze poprowadzona?

Co po odbiorze mieszkania?

Istotną czynnością wykonywaną podczas odbioru mieszkania na rynku pierwotnym jest spisanie protokołu. To w tym dokumencie znajduje się lista ewentualnych wad mieszkania, stwierdzonych podczas odbioru. Inwestor jest zobowiązany ustosunkować się do nich w terminie do 14 dni. Z kolei ich naprawa powinna odbyć się do 30 dni. Gdy usterki zostaną już naprawione, odbywa się drugi odbiór mieszkania. Sprawdzany jest wówczas status wad stwierdzonych podczas pierwszego spotkania.

Materiał opracowany we współpracy z GetHome — portalem z ogłoszeniami mieszkań i domów na sprzedaż i wynajem.